Lİderlik ve Yöneticilik Eğitimi

LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ

Liderlik eğitimi; kişinin önce kim olduğunu, sonra da nerelere ulaşabileceğini hissetmesidir.

Liderlerin her zaman her şeyi bilmesine gerek olmasa bile, bilginin ve fırsatın nerelerde olduğunu hissetmesi gerekir. Durumlara göre bazen herkesi karşısına alır, bazen yalnızca benliğinde gizlenen egosunu.

Hırs; yelkenlidir ulaşmak istediğin limana gitmek için, ama aynı zamanda tehlikedir fırtınalı havalarda.

Liderlik eğitimi için istenilen şey; tek başına karar verebilmek ve arzularını, ihtiraslarını pişirmeden kendisine ve de çevresine sunmamaktır. Yoksa onca emek, zaman ve malzeme heba olur.

Kendinize şu soruları sorun.

 • Nasıl bir lider olmak istiyorsunuz?

 • Lider olma gayeniz nedir?

 • Lider olduğunuzda neyi amaçlıyorsunuz?

 • Liderlik kavramı ile sizin ortak paydalarınız nelerdir?

Bu soruların cevabını verirken kendinizi inandırabiliyorsanız, liderlik eğitimi almaya bir adım daha yaklaştınız demektir.

Aşağıda ‘Liderlik’ ile ilgili bilinen şeyleri yazıyorum. Yazılanlar liderlik eğitimi için soğuk mezelerdir. Yukarıda yazdığım konular ise ana yemek. Tatlıları sorarsanız eğer, onu da eğitimin en sonunda vereceğiniz kararlar olarak göreceksiniz.

Günümüzde toplumun ve kurumların en fazla ihtiyaç duyduğu kişiler ‘Lider’lerdir. Lider bir kişilik, çalıştığı ve yaşadığı toplumu geliştirir ve hedeflediği amaçlara doğru hızlı-yaratıcı-güçlü bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Yetki; bir makamda bulunmaktan dolayı verilmiş olanak ve ayrıcalıkları belirtir. Güç ise; kişinin kendinden doğar. Kişinin gücü, ancak başkaları ile ilişkiye geçtiği andan itibaren ortaya çıkmakta; güç kullanmadaki başarısı bu süreçte karşısındakini ne kadar etkilediğine bağlı olmaktadır. Lider, doğrudan veya dolaylı olarak diğer bireyleri belli düşüncelere, davranış ve tutumlara yönlendirmeye çalışır. Liderler, diğer insanların peşinden gitmek istedikleri bireylerdir. Genelde rollerini kolaylaştıran kendilerine has yetenek, tutum ve özelliklere sahiptirler.

Liderler:

 • Kendinden emin

 • Sözüne güvenilir

 • Hareketli

 • İleriyi gören

 • Etrafından haberdar

 • İnisiyatif alan

 • Güçlü

 • Karşındaki kişi ve kuruluşları iyi analiz eden

 • Hedefleri olan

 • Rollerin dağılımını iyi bilen

 • Stratejik düşünen

 • Taktiksel manevralar yapan

 • Doğru ekibi kuran ve hedeflerine bir bir ulaşan kişilerdir.

 • Birlikte çalışma, alma-verme ilişkisidir ve lider süreci harekete geçirendir. Lider ve grubun; grup performansı, grup üyelerinin bireysel performansının üzerine çıktığı zaman başarılı olduğu kabul edilir. Yönetme insanlarla ilgilidir. İnsanların çözülecek problemleri, farklı değerleri, siyasi görüşlerinin yanında; çalıştıkları yer ve işleri ile ilgili farklı beklentileri vardır. İnsan unsuru bu organizasyonlardaki en önemli sorumluluktur. Her sistem insan üzerine kurulmuştur.

 • Eğitim Tarihi: Her ayın ilk haftası tarihlerimiz güncelleniyor.

 • Süre: 1-2 gün + 1 gün analitik çalışması.

 • Saat: 10:00- 17:00

 • YÖNETİMDE VE LİDERLİKTE ETKİNLİK

 • EĞİTİMİN AMACI

 • Eğitim kadrosunun geçmişten gelen geleneksel yönetim anlayışı ile batıdan örneklenen liderlik modelinin olumlu ve olumsuz yönleri açıklanarak kurumlarına ve astlarına özel uygulanabilir “ Sistem Liderliği” ni oluşturmaları için yol gösterici olmak amaçlanmaktadır.

   

 • EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Yönetici Kimdir?

 • Lider Kimdir?

 • Lider-Yönetici Farkları

 • Başarılı Bir Liderin Sahip Olması Gereken Özellikler

 • Liderlik Stili ve Türleri

 • Kişilik Türlerine Göre Liderlik

 • Bir Lider Neler Yapabilir?

 • Liderin Çalışanların Motivasyonu Üzerindeki Etkisi

 • Karar Verme Yöntemleri

 • Problem Çözme Teknikleri

 • Grup Dinamiği ve Takım Çalışması

 • Vizyoner Liderlik

 • İnisiyatif Almak

 • Liderlerin Problem Çözümü

 • Başkalarına Nüfuz Etmek

 • Ekibi Başarıya Götürmek

 • Liderlikte Zaman Yönetimi

 • Eğitim Süresi: 1 Gün