Hedef Belirleme Sonuç Alma

EĞİTİM AMACI

Hedef belirleme, performans yönetim sisteminin bir parçası olarak yer almaktadır. Kurum hedefleriyle bölüm ve birey hedeflerinin örtüşmesini, böylece tüm çalışanların ortak bir başarı tanımına sahip olmalarını sağlayan bir sistemin ilk adımıdır. Hedefler stratejik plan sürecinin “nerede olmayı istiyoruz” kısmını oluşturur. Katılımcılara hedef belirleme ve sonuç almanın önemi anlatılarak hedef belirlemenin yöntemlerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Hedefi belirleyebilme

 • Bireysel olarak istenen hedefi belirleme

 • Geçmiş performansı değerlendirme, gelecek performansı arttırma

 • Hedef belirleme teknikleri

 • Kişisel hayatın planlanması

 • Yıllık, haftalık ve günlük planlamalar

 • Vizyon sahibi olmak

 • Planlama süreci ve uygulamalar

 • Amaç ve hedeflerin belirlenmesi

 • Stratejilerin belirlenmesi

 • Uygulama planı ve kontrol

 • Kişisel karar alma ve çok kriterli sistemler

 • Kişisel hayatın planlanmasında etkili zaman yönetimi

 • Kurumsal vizyon ve strateji geliştirme

 • Stratejik yönetim anlayışı

 • Swot analizi ile durumsal farkındalık

 • Problemleri ele alma ve çözme yöntemleri

Eğitim Süresi : 1 Gün