Başarı İçin Problem Çözme Teknikleri

BAŞARI İÇİN PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI

Katılımcıların özel ve iş hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunlara sistematik yaklaşmasını sağlayarak, uygulanabilir çözümler üretmesine yardımcı olmak ve katılımcılara sorun çözme konusunda yetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır.

Eğitimin içeriği

 • Problemlere bakış açımız ve bireysel farklılıklar.

 • Çözüme ilişkin önyargılı ve yönlendirilmiş bakış açısı.

 • Çatışma ortamı, problem içinde çatışma analizi.

 • Problemli iletişimi fark etme ve çözüme ilişkin bireysel tutumlar.

 • Problem karşısında bilgi toplama yöntemleri.

 • Problem karşısında temel sorunu ve kritik çözümü bulabilme.

 • Problemler karşısında stratejik açıklık.

 • Öncelikliyi ve önemliyi ayırt edebilme.

 • Yaratıcı ve çözümleyici yaklaşım.

 • Problem çözümünde pozitif çatışma.

 • Çözümsüzlük yaratan negatif çatışma.

 • Problem çözümü ve karar alma oyunları.

Eğitim Süresi: 1 Gün